Privatumo politika

Atidžiai perskaitykite šią privatumo politiką. Perskaitę šį dokumentą jūs sužinosite, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.      Bendra informacija

Privatumo politika taikoma visų asmenų, apsilankiusių mūsų svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar jūs užsiregistravote svetainėje, ar nesiregistravote, atžvilgiu, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti svetainėje.

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, pagal kurią galima jus atpažinti, t. y. tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybę, pavyzdžiui: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.

Mes teikiame ypatingą svarbą jūsų privatumui ir asmens duomenų apsaugai. Tvarkant Jūsų asmens duomenis yra laikomasi Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą.

2.      Duomenų rinkimas

Tam tikri Jūsų asmens duomenys yra renkami kai Jūs pats juos pateikiate mums, pavyzdžiui: sukurdami paskyrą svetainėje, pateikiant užsakymą (su ar be registracijos) arba kreipiantis į mus el. paštu. Kita informacija yra renkama automatiniu būdu Jums apsilankius svetainėje, pavyzdžiui, informacija apie tai, kokią naršyklę arba operacinę sistemą Jūs naudojate.

3.      Duomenų naudojimas

Jūsų duomenys yra naudojami tik siekiant teikti Jums svetainės paslaugas. Duomenys taip pat naudojami siekiant užtikrinti svetainės funkcionalumą, matuoti ir gerinti jos veikimą.

4.      Asmens duomenų subjekto teisės

Jūs visada turite teisę pateikti užklausą apie tai, kokius ir kokiu tikslu Jūsų duomenis mes kaupiame, iš kur jie yra gaunami ir kam teikiami. Informacija teikiama nemokamai.

Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite juos pakeisti ar patikslinti, tai galite padaryti asmeninėje paskyroje arba pranešdami mums elektroniniu paštu. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklos vykdymui. Jūs taip pat turite teisę prašyti panaikinti jūsų asmens duomenis. Nenustačius Jūsų duomenų panaikinimo prieštaravimų mūsų teisėtiems interesams ir (ar) teisinėms prievolėms Jūsų asmens duomenys bus panaikinti.

5.      Duomenų apsauga

Mes teikiame ypatingą svarbą Jūsų privatumui ir asmens duomenų apsaugai. Jūsų asmeninę informaciją mes laikome konfidencialia. Vis dėlto atkreipiame dėmesį, kad perduodant informaciją internetu (pvz. el. paštu) išlieka saugumo pažeidimų tikimybė. Visapusiška duomenų apsauga nuo trečiųjų šalių prieigos yra neįmanoma.

6.      Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo atšaukimas

Jūsų duomenys yra tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu. Savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis galite atšaukti bet kuriuo metu atsiųsdami mums prašymą el. paštu. Vis dėlto atkreipiame dėmesį, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, užsakymo išpildyti negalėsime.

7.      Duomenų perkeliamumas

Jūs  turite teisę į duomenų perkeliamumą. Tai reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu ir paprastai naudojamu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant, tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami Jums arba tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui. Prašymas dėl duomenų perkėlimo teikiamas el. pašto adresu.

8.      Asmens duomenų saugojimo terminai

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai (pvz., užsiregistravus svetainėje duomenys yra saugomi, kol būsite užsiregistravęs, t. y. kol nepareikšite noro, kad paskyra būtų pašalinta) ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

9.      Slapukų naudojimas

Slapukai yra nedideli informacijos failai, kuriuos jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš mūsų svetainės ir išsaugo Jūsų įrenginyje. Jie leidžia mūsų svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis svetainės galimybėmis. Slapukai naudojami tik siekiant užtikrinti funkcijų prieinamumą ir tobulinimą.

Pažymime, kad slapukai neleidžia stebėti visko, ką jūs darote svetainėje. Jie taipogi neišsaugo Jūsų naudojamų slaptažodžių.

10.  Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina mums teikti paslaugas, kaip antai AB „Lietuvos paštas“ ir kurjerių paslaugas teikiančios įmonės, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais, apmokėjimo paslaugas teikiančias įmones („PayPal“, komerciniai bankai), taip pat teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai. 

11.  Nuorodos į išorines svetaines

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis.

12.  Asmens duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Edvard Sadovskij, turintis nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 980987, išduotą 2020 m. liepos 1 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kontaktinis tel. Nr. +370 606 82862, el. pašto adresas [email protected]

13.  Kontaktinė informacija

Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti el. pašto adresu info@ostlandmilitaria.lt

14.  Teisė pateikti skundą

Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami aukščiau pateiktu el. pašto adresu. Jei manote, kad vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).
Privatumo politika galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Naujienlaiškis
×
* E-Mail: